Diese Seite drucken

Něnto jězdźe jadne drugim teke priwatnje woglědat

Von Georg Zielonkowski Mittwoch, 19. Oktober 2016
Wjednik žylojskeje wobory Hendryk Clemens (nalěwo), organizatora zmakanja Werner Selleng (2. w. l.) a Olaf Ender (napšawo) w rozgronje z Krzysztofom Tomikowiakom (3. w. l.). Foto: G. Zielonkowski

Žylow/Sielow. Woborniki ze Žylowa a pólske woborniki z małučkeje wjaski Koźle pla Poznanja (200 km wót Chóśebuza) su gromaźe swěśili 30lětny jubilej pśijaśelstwa. Wóni su spominali zachopjeńk w lěśe 1986. Góźba k takemu pśijaśelstwu jo tencas nastała na Nimsko-serbskem festiwalu w Žylowje. Žylojski ansambel (kótaryž jo měł to same mě: „Nimsko-serbski“) jo pśepšosył rejowarsku kupku, wu nas kradu njeznatu, z Ludoweje republiki Pólska, kótaraž pak jo publikum wjelgin rozpaliła. Wóni njejsu jano gromaźe z gósćimi rejowali, ale teke se z nimi do rozgrona dali. „Pśi tom jo se pokazało, až mjazy tymi rejowarnikami jo dało wjele, ak su doma we cesnem amtu w wognjowej woborje słužyli“, dopomina se něgajšny žylojski šołta Willi Gusor (wón jo šołtował w lětach 1970-1993). Wšykne dalšne kontakty pak, ak su dalej šli a njejsu měli wěcej z festiwalom cyniś, su byli wobśěžkne. Wina na tom jo było to wót statu pśikazane a jadnobocnje organizěrowane „internacionalne pśijaśelstwo susedneju krajowu“.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten