PŠAŠATA RĚPA

Kokot zasej wence

Von M Weichert Glaser Donnerstag, 14. September 2023
Ako pla wjelikich, jo kupkowe foto z wobźělnikami kokota pód wrotami pla małych teke wjelgin wažna wěc.

Dobry źeń, lube źiśi a druge luźe,

cas jo zasej tak daloko był. My, źiśi ze źiśownje Tyca w Hochozy, smy zasej kokot swěśili.

Móžośo se hyšći na to dopomnjeś? Slědne lěto jo wjelgin wjele dešća było a smy musali do gósćeńca. Lětosa smy z wjedrom gluku měli. Słyńco jo swěśiło a jo dosć śopło było na športnišću.

13 źowćow a 12 gólcow su sobu gótowali. Gólcy su pilnje na drjewjanych kónikach rejtowaś zwucowali a źowća su žabki karowali. To smy pón sobotu, 19. awgusta, gjarźe pokazali.

Kněni Lehnitzkojc jo za naše 13 źowćkow serbsku drastwu pśigótowała. Wutšobny źěk jej za to. Teke wótkubłaŕki su se serbsku drastwu woblakli. Gólcy su měli woblak.

Wšykne su se w źiśowni zmakali a pón z muzikaliskeju pódpěru a kónikami do starego športnišća maršěrowali.

Tam smy nejpjerwjej rejowali a pón jo kněni Weichert-Glaserowa, kótaraž jo šefowka źiśownje, kuždego gósća na nimski a kněni Rootowa na serbski wuwitała.

Rejtarje su se nejpjerwjej wogrěwali a słodkosći wóttergnuli. Wótměnjajucy se su gólcy rejtowali a źowća su žabki karowali.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 26,40 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 14,40 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 9 €)

Zugang bestellen