Co dajo nowego pla sakskeje Serbskeje rady?

Von pm/SK (Julian Nyča) Donnerstag, 25. Mai 2023
Z Drježdźan/Dresden. Na swójom zjawnem wobradowanju w Sakskem krajnem sejmje su se cłonki Serbskeje rady slědnu wałtoru mjazy drugim z pśedłogami k nowelěrowanju kaznjowu zaběrali. W zwisku z noweju sakskeju wólbneju kaznju su raźiśele wustajili, až njejsu se w naśisku amtske serbske gmejnske mjenja wobglědowali, co by dejało w kuždej sakskej kazni zwucone byś. Kritiski su gódnośili teke wusměrjenje wólbnych wokrejsow. Tam njegrajo serbski sedleński rum ako kriterij doněnta žednu rolu, lěcrownož pomjenjujo kazń wuraznje sociokulturne faktory, na kótarež měli se pśi rozrědowanju źiwaś. Pozitiwnje pśiwzeju serbske raźiśele pśedłogu zwězkowego ministaŕstwa za justicu wó reformje pšawa mjenja, kótaraž zmóžnijo serbskim žeńskim a źowćam pśichodnje oficielne wjeźenje swójogo familijowego mjenja w korektnej serbskej formje. Wó někotarych formulacijach ma se hyšći diskutěrowaś, how wótcakujo serbska rada stojnišćo Domowiny.
(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen