Witkojc, Kosyk a Šwjela změju jubileje

Von KP Donnerstag, 25. Mai 2023
Bernd Pittkunings njejo jano cłonk jury, jo ale teke su wulicował wó biografijach jubilarow a jo za nowe wuběźowanje essay pśednosował.

Z Bórkow/Burg. Domowinska župa Dolna Łužyca jo pód motom „pśijaśele – pismiki – prominentne“ literarne wuběźowanje w dolnoserbskej a nimskej rěcy za wše generacije wuwołała. Pśicyna za to su lětosne jubileje dolnoserbskich procowarjow: 130. narodny źeń redaktorki a basnikaŕki Miny Witkojc 28. maja, 170. narodny źeń basnikarja Mata Kosyka 18. junija a 150. narodny źeń redaktora a fararja Bogumiła Šwjele 5. septembra. Mimo wuběźowanja planujo župa hyšći zarědowanja k žywjenju a statkowanju tych jubilarow, kótarež su se zasajźali za serbsku kulturu, za zdźaržanje dolnoserbskeje rěcy a žywjeńskeje wašnje Serbow. Jich literariske a publicistiske statkowanje jo pśipomogało dolnoserbsku rěc až do źinsa wobchowaś a dalej wuwijaś.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen