Zymski cas jo cas bajkow a gódownych wjaselenjow

Von Marlene Jedrowa Donnerstag, 24. November 2022
Wustajony adwentski kalendaŕ w Bórkowach. Foto: M. J.
Z Bórkow/Burg. Wjednica bórkojskeje domowniskeje śpy Bärbel Šubertowa wjeźo do casa, w kótaremž dny bywaju krotše a tradicija gódownych tšojeńkow a bajkow jo kšute městno měła, a hyšći ma. Gósći to wobkšuśiju pśez swój zajm za bajkowe gódańka a puzzle. Z wjelikeju lubosću a fantaziju su nastali małe wuměłske twóŕby. Bärbel Šu-bertowa mě pśespytujo a ja gódam z pomocu bajkowych pokazkow, kaka bajka jo měnjona. Tak wócuśeju spomnjeśa ze źiśetstwa. Na zymski cas, we kótaremž jo se basliło, se spiwało a se pśedcytało. Take mysli bywaju intensiwnjejše, ako do drugeje wustajeńskeje rumnosći zastupuju, we kótarejž 40 eksponatow dopomnjejo na to, až mamy adwent. Tych 24 dnjow daju móžnosć, ten wustajony adwentski kalendaŕ wótcyniś. Tak ako stoj w medijowej powěsći, jo ze Šubertojc familijowymi eksemplarami idejowy swět se zjawił. Ten nejmjeńšy pśedgódowny kalender jo zapalkowa tejzka. Wóna jo napołnjona ze smartisami. Wence jo štapcyk pśiwězany, z kótarymž kuždy źeń wótśěguju licby jaden do 24. Pódla teje „drobjeńcki“ pada do wócowu 2,20 m wusoki „gódowny bom“ z drjewa.
(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen