Diese Seite drucken

„Struktura, změń se!“

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 22. September 2022
Dr. Julia Gablerowa. Foto: Stefanie Krawcojc

Z Grodka/Spremberg. Slědny pětk jo tucy w hotelu „Georgenberg“ była konferenca dla strukturneje změny. Ta zgromaźina jo se woglědała tuchylny góspodaŕski pśechod z wósebnym widom, ga glědajuce na rownostajenje žeńskich a muskich. Zarědowałej stej to cełe „Zwězk komunalnych zagronitych za rownostajenje we Łužycy w strukturnej změny“ a „Institut za nałožowane wobźělenje (angewandte Beteiligung [ifab]) z. t.“ Moto jo było: „Struktura, změń se – struktura, my śi změnijomy!“ Ako wuspěch dajo se licyś, až jo pśišło dwójc tak wjele luźi, ako su se organizatorki myslili. Město jo było wusměrjone na 60 wobźělnicow a wobźělnikow, a wjele wěcej jo na kóńcu pódla było. Pśišła jo teke Franziska Albertowa za Domowinu. Budyšynski wokrejs jo teke dwójorěcny material wupołožył a informěrował. Na konferency, wó kótarejž buźomy pśiducy raz wěcej pisaś, su pšašali na podiumje wósebnje: Kak móžomy źaržaś kwalificěrowane, źěłajuce žeńske we Łužycy?

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten