Wu Šułśic w Depsku su swěśili kulowaty narodny źeń!

Von Gregor Wieczorek Mittwoch, 29. Juni 2016
Richard a Ana Šułśic (Matusch) z Depska – wón jo swěśił 90. narodny źeń, wóna 81. Foto: G. W.

Depsk a Škódow. Šułśic Richard (Matusch) z Depska jo gano swěśił 90. narodny źeń, a to sobotu na 11. juniju w Schirgottojc kjarcmje w Škódowje. Jadnab 70 luźi jo pśišło jomu gratulěrowat, jubilar jo jim kazał na wobjed a kafej. Kradu na tom dnju w Škódowje su měli wej­sny swěźeń. A wjednik kapele nAund Michael Matusch (z jubilarom pśi swójźbje; jogo stary nan a Richard stej byłej śeśka) jo z gercymi stupił do zala jubilaroju, jogo žeńskej Anje a gosćam pór štuckow zejgrat. „Wóni su mě pógónili, až deb rejowaś. ‚Chtož móžo na póli źěłaś, ten ga móžo teke rejowaś‘ su gronili“. A to jo na jaden part wěrno – Richard słuša k tym mało luźam, ako we tak wusokem starstwje su pśisamem kuždy źeń na póli. Źeń pśed tym swěźenjom, pětk, kradu na tom 90. narodnem dnju, jo wón z karku karnikelam tšawu holował. „Ja som wót młodego tak nawucony, a mam spó­dobanje na burskem źěle. Ja źěłam telik, až njesejźim ceły źeń doma a njeglědam telewizor“. Wót 20 ha póla a gólkow ma wětšy źěl pśepachtowane, ale 0,75 ha jo sebje wóstajił. Wón sajźa how zeleny kał, ak wu Šułśic wjelgin rad jěźe. Ale teke trajdu, kulki, majs, głumy a banje.

(2 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen