Nas jo wjele!

Von B Nawka Donnerstag, 04. August 2022
Madlenka Šołčic, dramaturgowka a zastupnica intendanta za serbske źiwadło na NSLDź w Budyšynje jo wulicowała wót źiwadłowego projekta mjeńšynow. Foto: NSLDź

Z Budyšyna/Bautzen. „Phóné – Giving Minority Languages a voice“ (Rěcam mjeńšynow daś głos) jo napis mjazynarodnego projekta. We togo ramiku nastanjo až do 2024 wósym źiwadłowych graśow. Wobźělone su jawišća Fryske Toaniel Stifting Tryater w Zapadnofriziskej, Teatr. Piba w Bretagni, Fibin Teoranta w Irskej, Axencia Galega das Industrias Culturais w Galiciskej žydojski Teatrul Evreies de Stat w Rumunskej, měšćańske źiwadło Bruneck w Pódpołdnjowem Tirolu, kveniski ITU, Teatteriforeeninki w Norwegskej a Nimsko-Serbske ludowe źiwadło. Uniwersiśe Groningen a Lipsk buźotej projekt pśewóźowaś a pódpěraś. W juliju jo był w norwegskem Tromsø prědne źěłowe zmakanje ze zastupnikami wobźělonych institucijow. Nimsko–serbske ludowe źiwadło stej zastupowałej intendant Lutz Hillmann a jogo zastupnica za serbske źiwadło Madleńka Šołćic. Mjazy drugim su se dojadnali na casowy wótběg projekta a su pśigótowali zmakanje awtorow w Ljouwert (Leeuwarden), zmakanje režiserow w Bukaresće a konferencu sobustatkujucych w Budyšynje. „Něnto pytamy zamóžnych awtorow“, groni Šołćic.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen