„Bźez njeje młoge źowćo by zamócone była“

Von Ursula Starikowa Donnerstag, 04. August 2022
Ławkojc Lowiza srjejź towarišow wót młoźiny na zapusće w Janšojcach (wjas) lěta 1952 pśed Krawcojc kjarcmu. Foto: Archiw Krawcojc familije

Z Janšojc/Jänschwalde. Kuždy we serbskem žywjenju w Dolnej Łužycy jo ga ju znał, Lowizu Freitagowu. Rada jo šła na „Pójsynogu“ a jo se rada wulicowała w serbskej rěcy.

Do dwóru jo se jej groniła Wentojc, roźona jo była Ławkojc. Naroźona jo była dnja 14. měrca we jadnom domje gmejnje w Janšojcach, familija jo chuda była. Dom jo był blisko něgajšneje drogi do Radowize. W Janšojcach jo Lowiza do šule chójźiła, w Janšojcach jo wóna na faru chójźiła a teke na pśězu. Ako młode źowćo jo wóna pśišła na Fobojc dwór ako słužabne źowćo, pózdźej stej Fobojc ju pśiwzełej ako źowku. Brała jo se Freitagojc Fryca, wót susednego dwóra. Freitagowe su byli bury. Jeje šwigermama jo lubowała to spiwanje, jo mógała pśewšo derje spiwaś. Pla teje jo teke Juro Frano był na woglěźe, za njogo jo wóna zespiwała wjele ludowych arijow a kjarližow.

Lowiza jo měła wjeliku familiju. Styri źiśi jo póroźiła, źowku a tśo syny. Źewjeś źiśiśiśi jo měła, a styri źiśi stwórtego naroda.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen