Šulska chronika za Zušow jo gano wujšła

Von Stefka Krautz Donnerstag, 04. August 2022

Ze Zušowa/Suschow. We tej jsy su něga měli wejsańsku šulu. Tam stej šularja Fryco Konnopke a Willi Schackla (ten slědny jo teke był „Blockwart“), ceptariłej a pisałej chroniku wót lěta 1900 do 1940, ako su zacynili tu šulu. Tam stoj, kak luźe we tej serbskej jsy su za zdaśim ceptarjowu dolabowali kejžorski cas, swětowu wójnu, swětowu góspodaŕsku krizu, nacionalsocializm a zachopjeńk drugeje swětoweje wójny. We swójich lětnych rozpšawach dokumentěrujotej ceptarja swój wid na góspodaŕsku situaciju, na žni, na wjedro, na situaciju we jsy a na swěśe. Wiźeś jo, až wónej stej pisałej kradu w nimskem zmysle resp. kak blisko stej byłej tencasnemu statnemu myslenjeju. Jo, wšake jo pisane we hitlarskem duchu kenž wopśimjejo teke to zašćuwanje luźi a to wótgódnośenje Słowjanow. Jaden móžo zapšawym jano warnowaś dla togo myslenja, kótarež se wótbłyšćujo we tej chronice, teke gaž to jo glědałko do łužyskeje zachadnosći.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen