Mósćańske źiśi su wšykno wó bajkach wuknuli

Von Klaudia Schwewlisowa Donnerstag, 04. August 2022
Staśiwy su byli wósebnje zajmne za te źiśi. Foto: Christin Englichowa

Z Mósta/Heinersbrück. We tyźenju wót 18. do 22. julija smy se we hortowej źiśowni „W znamjenju lipy“ zaběrali z bajkami a powěsćami. To smy gótowali w ramiku ferijowego zaběranja. Smy słyšali bajki, wótkubłaŕki su je pśedcytali a wucowali. Wóni su je z wobrazkami wulicowali a su teke bajali to, což su znali ze zakładneje šule abo wót prědownikow. Awtorka pśinoska jo pśinjasła figurki, kótarež jo sama basliła. Z tymi figurkami a z wjele fantazije smy se zanurili do swěta powěsćow! Smy se kradu zaběrali z błudnikami a ze pśezpołdnicu. Za nich smy se wósebnje zajmowali. Toś smy z glinu kreatiwnje baslili błudniki, za naše śpy doma. Smy wobraze mólowali a pśipórali bajkowe nalipki w našych kupkowych śpach. Smy pón wót nich powědali w serbskej rěcy z pomocu našych booki-pisakow. Na taki part móžomy wšednje zwucowaś te serbske mjenja bajkowych póstawow, a se wopóznawaś ze wšednymi rěcnymi wobrotami a słowami. Wóni su wšuźi w našej hortowej źiśowni. To nam napóra wjele wjasela, a móžomy agěrowaś we dwěma rěcoma.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen