Witaj-źiśi su pśebyli ceły źeń w Górnej Łužycy

Von Gregor Wieczorek Mittwoch, 22. Juni 2016
Źiśi ze žylojskeje Witaj-źiśownje Mato Rizo na wulěśe. Na rubišku stej kružk a tykańc.Foto: D. Buchanowa

Serbske šulske towaristwo jo stwórtk organizěrowało we jsy Horki (Horka), srjejź katolskeje serbskeje Łužyce, rědny źeń za źiśi ze serbskich źiśownjow, kótarež wóno zastoj. Z Dolneje Łužyce stej se wobźěliłej źiśownja Villa Kunterbunt w měsće a źiśownja Mato Rizo w Žylowje. Bus jo źiśi zajtša dowjadł do jsy Jaseńca/Jeßnitz. Wóttam su pěšy gnali do Horkow. Pśi droze su na nje cakali wšake stacije a graśa, ak maju cyniś ze serbskimi legendami, wósebnje z nyksom a lutkami. Źiśi su piknikowali, wótkubłarki su jim lazowali wulicowanja. A južo su dejali wugódaś prědne gódanje: kak tykańc rozkšajaś a pśi tom tu kšomu cełu wóstajiś a kak wódu z kružka wupiś, tak, aby gubka se togo kružka njedotyknuła. Pśipódla su lažali nož a słomjane spjełka k piśu.

Źiśi su se wuběgowali, źaržecy źěžu z gusku, ak njejo směła wen padnuś. Su baslili wutki z papjery a dejali wugódaś, kótare wěcy słušaju do rěki a kótare nic, a wjele drugego.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen