W Grodku su źiśi spiwali a rozwjaselili

Von Jost Schmidtchen Donnerstag, 13. Januar 2022
Grodkojske źiśi su spiwali na dnju tśoch kralow. Pśegótowane z kronami a wobaleńcami su šli do radnice togo města. Foto: Jost Schmidtchen

Z Grodka/Spremberg. Napinajucy źeń jo to był stwórtk, za tych jadnasców spiwarjow a spiwaŕkow. Wóni su spiwali tśoch kralow, to jo 6. januara. Wóne źiśi su ducy byli w Grodku, w industrijowem parku Carna Plumpa. Tam su woglědali w institucijach a lodach, su pśinjasli gluku a žognowanje za jadnu dobru wěc. Zachopili su wóni ako pśecej zajtšo w radnicy. Šołtowka Christine Herntierowa (Herntier) jo wuwitała tych „gwězdowych spiwarjow“ w zalu radnice, źowća a gólcy su ju witali z muzikaliskeju ofertu. Moto akcije „Dreikönigssingen“ jo lětosa „Se wustrowiś – Strowe wóstaś“ a jo pódšmarnuło jadno pšawo, kótarež źiśi maju na cełem swěśe. Daniel Laske, faraŕ w katolskej cerkwi Swětego Bena, jo wjacor gronił pśi skóńcnej namšy: „Kuždy cłowjek jo za Boga žywjenja gódny“. Teke grodkojske spiwarje su pódpěrowali projekty na cełem swěśe, źož jo pódpěra za źiśi trjeba, wósebnje w Africe. „Aby wóni se wustrowili a mógali graś ako źiśi wšuźi na tom swěśe“, jo faraŕ gronił. Za to pomagaju gwězdkowe spiwarje 6. januara na swóju wašnju a su na taki part zwězane z wjele luźimi na cełem swěśe.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten