Wjele su pśinosowali za zgromadnosć we jsy – wšake ze Źěwina

Von Andreas Kirschke Donnerstag, 13. Januar 2022

Wejsna loda w Źěwinje jo zacyniła

Wejsna loda w Źěwinje (Groß Düben) jo kóńc lěta 2021, pó 23 lětach, swóje wrota zacyniła. Wó tom jo informěrował šołta Helmut Krawc (SPD) slědny tyźeń na pósejźenju wejsneje rady. Wón jo se wuźěkował Doreen Thumannowej, mějaŕce teje lody, za dobre źěło. Dalejwjeźenje pśekupstwa njejo móžne było. „Loda jo za zgromadnosć we jsy wažny nadawk wugbała“, jo wujasnił šołta. „Cesto smy tam ako gmejna dary holili, a teke wobydlarje, towaristwa a firmy.“ Pśez wjele lět su luźe źěkowne byli, až dostanu wšedne wory we tej loźe. Doreen Thumannowa jo wjadła wejsnu lodu wót 1998. W slědnych 23 lětach jo šła pśez wšake tyśe a byśe.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten