How se pokazujo Krabat Górneje Łužyce a Krabat Dolneje Łužyce

Von Andreas Kirschke Donnerstag, 14. Oktober 2021
Krabatowa stela na wikach w Kulowje. Foto: Andreas Kirschke

Z Kulowa/Wittichenau. Mjazy lětami 1985 do 1989 jo nastała Krabatowa stela na wikach w Kulowje, stwórjona wót Alfreda Eickwortha (1930–1995). Pśez projekt „Žwatoriś ze Schadowitzom“ deje se wiki wokoło teje stele atraktiwnjej a wěcej informatiwne wugótowaś. Iniciator Hans-Jürgen Schröter jo projekt pśedstajił na slědnem pósejźenju měsćańskeje rady. Póstark k tomu projektoju jo był idejowe wuběźowanje Górnołužyska góla a gaty w měrcu 2021. Hans-Jürgen Schröter jo ze swójeju ideju za Krabatowu stelu prědne myto dobył z mytowymi pjenjezami we wusokosći wót 6.000 euro. „Projekt dej stawizny nastaśa, jadnoraznosć a wuměłski wuznam Krabatoweje stele rozjasniś. Źo teke wó zdźaržanje stele. Za wobydlarjow a turistow dej to městno rědne pśebywalnišćo a městno pósrědnjenja wědy wordowaś“, pódšmarnjo ten Kulowaŕ. Wón jo licho źěłajucy genealog, kenž se teke z wuslěźenim mytosow zaběra. Tak jo mjazy drugim historiski dopokazana wósobina kroatiskego obrista Johann von Schadowitz (1624–1704), wěrjepódobny zakład za Krabatowu powěsć, jogo śěžyšćo.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen