Luba Lizka Widnaric jo wót nas šła

Von MEW Donnerstag, 14. Oktober 2021
Lizka Widnaric (1938–2021). Foto: archiw (NC)

Z Hochoze/Drachhuasen. Lizka Widnaric, z domu Kaina, jo se naroźiła 18. nowembra 1938 w Hochozy na Hugonje. Doma njejsu hygnac ako serbske powědali. Nan jo chójźił do góle a mama jo źěłała na burskem. Styrilětna jo zgubiła mamu a pón stej z bratšom bydliłej pla mamineje sotšy. Jo juž ak góle póznała burske źěło. W gumnje, na roli, w góli, w groźi. Teke pśěsć a tkaś jo nawuknuła. A nalěto, gaž jo było natkane, pón stej z bratšom do gumna na tšawu šlinki nosyłej a z wódu woblewałej.

Jěsno jo chopiła se zaběraś z wušywanim, k tomu jo ju pśirodna mama (Stiefmutter) wabiła. Wóna jo šyła žeńskim jopki a šorce. Pśecej njeźelu jo Lizka k njej šła. Ta jo jej namólowała z wuglom struski na lapkach a Lizka jo je wušywała. Pózdźej jo dostała sukno. Teke gaž jo dejała za gusami wupasowaś, pśecej jo měła wušywanje sobu. Ze źaseś lětami jo pšawje z wušywanim zachopiła a jo cełe žywjenje pśi tom wóstała.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen