Witajśo do uni, nowe študańce sorabistiki!

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 14. Oktober 2021

Z Lipska/Leipzig. Te abiturienty togo lěśa, kenž su se rozsuźili za studium, su něnto zachopili na uniwersitach a wusokich šulach. Slědny tyźeń jo na pśikład w Lipsku tak daloko było, źož maju institut za sorabistiku. Stwórtk wótpołdnja su študańce sorabistiki, serbske študańce slawistiki, docenty a zastupniki serbskich institucijow pówitali nowackow. Jich jo źewjeśo, mjazy nimi jo Dolnoserbowka. To jo Mila Kochojc ze Žylowa, ako studěrujo na ceptaŕku. Tuchylu tak wuglěda, až mógu wóni „w prezencu“, to groni na městnje wuknuś. Wěste pak njejo, jo gronił profesor Edward Wornaŕ, lêc to wóstanjo tak. Wón jo direktor togo instituta a jo pó tradiciji na tom dnju stwórił góźinske plany ze sorabistami, tak aby kuždy měł móžnosć se na pśedwiźonych cytanjach a seminarach wobźěliś.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen