Na Tylcyc dwórje su swěśili

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 16. September 2021
Źiśeca a młozińska wognjowa wobora, wjednik wobory Stephan Marak a lokalne politikarje su zestśigali zaswěśeński bant. Foto: Kerstin Möbesowa

Z Dešna/Dissen. We tej jsy su saněrowali Tylcyc dwór a su garažu za wognjowu woboru donatwarili. Pśed pěś lětami su zachopili, to cełe planowaś, chrom wognjoweje wobory we jsy njejo wěcej wótpowědał pśedpisam. Grunty na Głownej droze 44 jo gmejna kupiła, wšak jo ten dwór dosć centralny. How buźo městno za tu woboru, spěchowańske towaristwo wobory a woboru za źiśi a młodostne. We tom domje su teke śpy za běrowowe zaměry a za dalejkubłanje, kuchnja a toaleta. Za dwórom su stwórili 30 parkowych městnow. Kraj Bramborska jo dała za tu pśetwaŕ 877.707 euro, saněrowanje a nowotwaŕ stej se financěrowałej ze srědkow Komunalnego infrastrukturnego programa. Někak milion euro jo gmejna Dešno-Strjažow sama zapłaśiła. Za pśetwaŕ dwóra jo gmejna trjebała 2,5 lěśe. To cełe jo šołta Fred Kaiser na zachopjeńku swěźeńskego nagrona na Tylcyc dwórje kradu chwalił, teke ministaŕski prezident Dietmar Woidke jo se pśipórał a amtski direktor Tobias Hentšel.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen